DirectX (.X)

Prikazano 1-24 334 od rezultata

X je format datoteke za spremanje 3D objekata kreiranih od strane Microsofta.

Ovaj format pohranjuje podatke o geometriji objekta 3D (koordinate vrhova i koordinata normala), koordinate teksture, opis materijala, staze i imena tekstura koje se koriste. Pohranjena je hijerarhija objekata, pohranjena je animacija i pohranjeni su vezivi vrhova za "kosti" s opisom utega. X datoteka ne može sadržavati nikakve podatke o objektu (na primjer, X datoteka može sadržavati samo koordinate vrhova).

X datoteka može biti tekstualna ili binarna.