Wavefront (.obj)

Prikazivanje 1-24 rezultata 7007-a

OBJ je format za datoteke opisa geometrije koji je Wavefront Technologies razvio za svoj paket animacije Advanced Visualizer. Format datoteke je otvoren i prihvatili su ga drugi programeri aplikacija za 3D grafiku. Može se izvesti / uvesti u e-Frontier's Poser, Maya, XSI, Blender, MeshLab, Misfit Model 3D, 3D Studio Max i Rhinoceros 3D, Hexagon, CATIA, Newtek Lightwave, Art of Illusion, milkshape 3d, Modo, Cinema 4D, Zanoza Modeller, PC LIRA, Mineways itd. Ovo je uglavnom uobičajeni format.
Format datoteke OBJ je jednostavan format podataka koji sadrži samo 3D geometriju, naime, položaj svakog vrha, odnos koordinata teksture prema vrhu, normalu za svaki vrh i parametre koje stvaraju poligoni.
Linije koje počinju sa rešetkom (#) su komentari:
 “# Ovo je komentar”
OBJ je jedan od najpopularnijih prijenosnih formata za 3-dimenzionalnu računalnu geometriju. Informacije o izgledu objekata (materijala) se prenose u satelitskim datotekama u formatu MTL (Biblioteka materijala). OBJ, ako je potrebno, upućuje na takav fajl koristeći direktivu:
 “Mtllib [naziv vanjske MTL datoteke]”
MTL je standard koji je postavio Wavefront Technologies. Sve informacije su prikazane u ASCII obliku i apsolutno su čitljive za ljude. MTL standard je takođe veoma popularan i podržava ga većina paketa za rad sa 3D grafikom.

Highs

Niz koji počinje sa f je indeks površine. Svaka površina (poligon) može se sastojati od tri ili više vrhova.
Indeksiranje počinje sa prvim elementom, a ne sa nulom, kao što je uobičajeno u nekim programskim jezicima, i indeksiranje može biti negativno. Negativni indeks označava poziciju u odnosu na zadnji element (indeks -1 označava zadnji element).

Vertices / Teksturne koordinate

Uz vertices, mogu se pohraniti i odgovarajući indeksi koordinata teksture.

Vertices / Tekstualne koordinate / Normalno

Također je moguće pohraniti odgovarajuće normale.

Vertices / Normal

U odsustvu podataka o koordinatama teksture, unos sa indeksima preskakanja teksture je prihvatljiv.