Bakeware 3D Modeli

Prikaz sve 4 rezultata

Bakeware 3D modeli na Flatpyramid.

Po izvršenju, pekač je napravljen kao zasebna jedinica ili ugrađen. Ugrađene ploče za kuhanje obično imaju zasebnu ploču za kuhanje i pećnicu.

Površina za kuhanje štednjaka sastoji se od nekoliko plamenika za ugradnju posuđa. U plinskim i električnim pećima, svaki plamenik se kontrolira odvojenom ručkom. Gorionici obično imaju drugačiji promjer i različitu maksimalnu snagu. To je neophodno radi postavljanja posuđa različitih veličina na njih, bez straha od značajnih gubitaka energije i oštećenja dijelova posuđa koji nisu predviđeni za visoku temperaturu.

Peć je toplinski izolirana prigušnica u koju su ugrađeni grijaći elementi: plinski plamenici ili električni grijači. Temperatura potrebna za kuhanje se održava u pećnici. Obično se grejni elementi nalaze iznad i ispod. Ako donji grijač osigurava konvekciju, gornji dio zagrijava kuhanu hranu zbog zračenja.

Vrsta grijanja je važna ne samo za ko-peći s pločom za kuhanje, već također ovisi o načinu instalacije i funkcionalnosti pećnice. Pećnica sa tipom grijanja na plin obično ima manji kapacitet kuhanja.

U pećnici se mogu smjestiti pladnjevi, roštilji i ražnjići za smještaj pripremljenih proizvoda.

Bakeware 3D models file formats: 3ds dxf c4d obj