Physics 3D Models

Prikaz sve 6 rezultata

3D modeli fizike i srodnih tehnologija na Flatpyramid.

Fizika je polje prirodnih nauka: nauka najjednostavnijih i istovremeno najopštijih zakona prirode, materije, njene strukture i kretanja. Zakoni fizike su osnova sve prirodne nauke.

Termin „fizika“ prvi se put pojavio u spisima jednog od najvećih mislilaca antike - Aristotela (IV vek p. N. E.). U početku su termini "fizika" i "filozofija" bili sinonimi, jer su se obje discipline temeljile na želji da objasne zakone funkcionisanja svemira. Međutim, kao rezultat naučne revolucije XVI vijeka, fizika se razvila u samostalnu naučnu granu.

U modernom svijetu značaj fizike je izuzetno velik. Sve što razlikuje moderno društvo od društva prošlih stoljeća, pojavilo se kao rezultat praktične primjene fizičkih otkrića. Dakle, istraživanja na polju elektromagnetizma dovela su do pojave telefona, a kasnije i mobilnih telefona, otkrića u termodinamici omogućila su stvaranje automobila, razvoj elektronike doveo je do pojave računara. Razvoj fotonike može pružiti priliku za stvaranje suštinski novih - fotonskih - računara i druge fotonske opreme, koja će zamijeniti postojeću elektroničku opremu. Razvoj plinske dinamike doveo je do pojave aviona i helikoptera.

Fizika 3D modeli datoteka-formata: 3ds, max, dxf, fbx, br4, obp, c4d, dae, lwo, ma, mb, 3dm, hrc, xsi, wrl, wrz, obj