River 3D Modeli

Prikaz sve 2 rezultata

3D River Scene za arhitektonsko modeliranje 3d.

Reka je prirodni tok vode znatne veličine sa prirodnim protokom duž kanala (koji se njime razvija prirodno) od izvora do ušća i napaja se površinskim i podzemnim protokom iz sliva.

Voda u njoj se obično sakuplja od površinskog oticanja koje nastaje uslijed taloženja iz određenog područja omeđenog slivom (slivom), kao i iz drugih izvora, kao što su rezerve podzemnih voda, vlaga pohranjena u prirodnom ledu (u procesu topljenja ledenjaka) i snow cover.

U svakoj rijeci razlikuje se mjesto njegovog porijekla - izvor i mjesto (dio) ušća u more, jezero ili ušće s drugom rijekom - usta.

Oni direktno teče u okeane, mora, jezera ili izgubljeni u pesku, a močvare se nazivaju glavnim; teče u glavne - pritoke.

Površina zemljišta sa takvim sistemom sakuplja svoje vode i zove se sliv. Područje sliva, zajedno s gornjim slojevima zemljine kore, uključuje ovaj riječni sistem i odvojeno je od drugih riječnih sustava slivovima.