Pozorišta 3D Modeli

Prikaz sve 7 rezultata

3D arhitektonski objekti mogu se pojaviti u različitim varijacijama, kao i u teatarskim 3D modelima.

Pozorište je arhitektonska struktura namijenjena izvođenju pozorišnih aktivnosti.

The main elements of the theater are stage, curtain, and auditorium. Elements as choirs, orchestra pit, backstage, and ramp may appear too but it depends on the types of performances that take place in the theater.

Generalno gledano, zgrada pozorišta treba da obezbedi dobru vidljivost i čujnost onoga što se dešava na sceni za sva sedišta.

Kao poseban tip građevine, pozorište se pojavljuje u staroj Grčkoj. Prvobitno, pozorište je bilo otvoreno zdanje sa nadmorskom visinom u centru (pozornica) i redovima sedišta za gledaoce, koji su se nalazili u sektorima tako da je svaki naredni red bio nešto viši od prethodnog. Ova osobina lokacije sedišta je neophodna kako bi se svakom gledaocu pružila prilika da vidi šta se dešava na sceni i da je sačuvano u većini modernih pozorišta.

Pomoćni i tehnički prostori nalaze se iu zgradama modernih pozorišta.

Most popular theater 3D models file formats: 3ds, max, fbx, texture, obj