Pozorišta 3D Modeli

Prikaz sve 7 rezultata

3D arhitektonski objekti mogu se pojaviti u različitim varijacijama, kao i u teatarskim 3D modelima.

Pozorište je arhitektonska struktura namijenjena izvođenju pozorišnih aktivnosti.

Glavni elementi teatra su pozornica, zavesa i gledalište. Elementi kao što su horovi, orkestarska jama, backstage i rampa mogu se pojaviti previše, ali to zavisi od vrste predstava koje se odvijaju u pozorištu.

Generalno gledano, zgrada pozorišta treba da obezbedi dobru vidljivost i čujnost onoga što se dešava na sceni za sva sedišta.

Kao poseban tip građevine, pozorište se pojavljuje u staroj Grčkoj. Prvobitno, pozorište je bilo otvoreno zdanje sa nadmorskom visinom u centru (pozornica) i redovima sedišta za gledaoce, koji su se nalazili u sektorima tako da je svaki naredni red bio nešto viši od prethodnog. Ova osobina lokacije sedišta je neophodna kako bi se svakom gledaocu pružila prilika da vidi šta se dešava na sceni i da je sačuvano u većini modernih pozorišta.

Pomoćni i tehnički prostori nalaze se iu zgradama modernih pozorišta.

Najpopularniji pozorišni 3D modeli formata datoteka: 3ds, max, fbx, texture, obj