Toaleti 3D modeli

Prikazivanje jedan rezultat

WC 3D modeli na Flatpyramid.

Toalet (fr. Toilettes) - prostorija za upravljanje prirodnim potrebama (mokrenje, defekacija i antiperistalizacija). Toaletna soba ima toalet i druge sanitarne čvorove, poput sudopera i bidea. Moderni toaleti povezani su na kanalizacijski sistem ili imaju spremnik dizajniran za reciklažu biorazgradnjom. Tu su i prijenosne toaletne kabine.

Možda najstariji prostor (njegova starost - 4.5 hiljada godina) za upravljanje prirodnim potrebama pronađen na teritoriji tvrđave Mohenjo-Daro (danas Pakistan). To je ciglasta građevina sa sjedištem povezanim s podzemnom kanalizacijom. Takođe slične prostorije bile su u Kini, Egiptu i Drevnom Rimu.

Prema jednoj verziji, prvi toalet sa flushom pojavio se na ostrvu Krit dugo prije početka naše ere. Izgledao je kao kamena stolica, kojoj je uz pomoć složenog sistema cijevi isporučena voda.

U srednjem vijeku, u svakom kamenom zamku na svakom katu nalazila se jedna ili nekoliko takozvanih latrina - erkera, izbočina, u kojima su bile „tajne odaje“. Sjedalo je bila kamena ploča sa zaobljenom rupom. Toaleti viteške porodice nalazili su se u rudniku kamina, bili su ugodni i topli. Kao higijenski proizvodi koristila se slama ili spužva. Kanalizacija se slivala vertikalnim cijevima u opkop. Budući da su ljudi u srednjem vijeku vjerovali da otrovni mirisi uzrokuju bolesti, pobrinuli su se da se opkop redovito čisti.