Zbirke biljaka 3D modeli

3D modeli » Biljke 3D Modeli » Plant Collections

Prikaz sve 2 rezultata

Kolekcije biljke 3D Model stabala cvijeće grmova u više 3d formata za modeliranje 3ds max maya lwo poser obj fbx xsi c4d dwg dfx lwo.

Definisanje funkcija
Prisustvo gustih, nepropusnih čvrstih čestica, ćelijskog zida (obično se sastoji od celuloze).

Biljke - proizvođači. One proizvode organsku materiju sa ugljen-dioksidom i solarnom energijom tokom fotosinteze. Gljive i većina bakterija pripadaju odvojenim kraljevstvima. Ranije su gljive i bakterije smatrane biljkama.

Cijanobakterije, ili plavo-zelene alge, za koje je, kao i većini biljaka, karakteristična fotosinteza, prema modernim klasifikacijama, ne pripadaju ni biljkama (cijanobakterije su uključene u domenu bakterija u rangu odjela).

Ostali znakovi biljaka - nepokretnost, konstantan rast, izmjene generacija i drugih - nisu jedinstveni, ali općenito nam dopuštaju da razlikujemo biljke od drugih grupa organizama.

Sudeći po paleontološkim nalazima, podela živih bića na kraljevstva dogodila se više od 3 milijardi godina. Prvi autotrofni organizmi bili su fotosintetske bakterije (sada su predstavljene ljubičastim i zelenim bakterijama, cijanobakterijama). Konkretno, cijanobakterijski otirači su već postojali u Mesoarhejskoj (2800-3200 Ma).