CAD 3d modeli

3D modeli » CAD 3d modeli

Prikaz sve 2 rezultata

CAD platforme se koriste pri radu sa crtežima, grafikonima i listama vezanim za konstrukciju i dizajn. Razvoj u elektronskom obliku omogućava vam uređivanje koje neće uticati na izgled, jer će samo zadnja opcija biti vidljiva prilikom štampanja. Prednost je u povećanju produktivnosti, jer dok postoji automatizirani rad, osoba može obaviti sljedeći korak, ubrzavajući vrijeme zadatka. Kvalitet razvijenih grafikona, dokumenata i modela je visok, jer su proces automatskog izvršenja u više navrata usavršavani od strane iskusnih stručnjaka.

Postoji mnogo različitih 3D modela u CAD formatu Flatpyramid, posebno među modelima arhitekture.