Cipele 3D Models

Prikaz sve 11 rezultata

Cipele 3D modeli na Flatpyramid.

Cipele - proizvod koji štiti stopala od vanjskih utjecaja i nosi utilitarne i estetske funkcije. To je element odeće.

Istorija njih počinje približno od gornjeg paleolita. Proučavanje najranijeg perioda u istoriji cipela od posebnog je interesa za arheologe i antropologe.

Istorija ovog elementa odeće ima više od jednog milenijuma. Istoričar Eric Trinakus sa Vašingtonskog državnog univerziteta u St. Louisu, Missouri, SAD, došao je do zaključka da su se cipele pojavile prije 26-30 prije tisuću godina na zapadu Evroazije. Analizirao je karakteristike skeleta ljudi koji su tamo živjeli u doba srednjeg i kasnog paleolita, obraćajući pažnju na mali nožni nož, primijetili da je mali prst postao slabiji, a onda je počeo da oblikuje stopalo. promijeniti. Ova karakteristična deformacija povezana je sa stalnim nošenjem cipela.

Osim toga, za proizvodnju obuće i biljnog materijala korištene su - kora drveta, trska, papirus, ličinka, slama, kao i debela gruba pređa, filc, pa čak i drvo (Japanci, na primjer, još uvijek nose geta - drvene sandale ).