Fotoaparati 3D Modeli

Prikaz sve 24 rezultata

3D Modeli video kamera na Flatpyramid.

Video kamera je originalna vrijednost - kombinacija televizijske kamere i video rekordera. Nakon toga, reč „kamkorder“ zamenila je reči „televizijska kamera“ i „kamera“. Prvi put je reč „video kamera“ korišćena u odnosu na minijaturne ručne kamere dizajnirane za snimanje kućnog videa na kućnom video rekorderu. Nakon pojavljivanja kombinacije televizijske kamere i video rekordera - kamkordera namijenjenih televizijskom novinarstvu, riječ „video kamera“ uključena je u profesionalnu upotrebu.

Prenosna televizijska kamera - uređaj dizajniran za pretvaranje optičke slike dobivene korištenjem objektiva na meti vakuumske prijenosne cijevi ili fotoosjetljive matrice u televizijski video signal ili digitalni video tok.

Video signal se može prenositi putem radija, kablovskih mreža ili putem Interneta, kao i na analognim ili digitalnim medijima za kasniju reprodukciju.