Tipkovnica 3D modeli

Prikaz sve 6 rezultata

3D Modeli na tastaturi uključeni Flatpyramid.

Tastatura (KB) - skup tipki raspoređenih u određenom redoslijedu za upravljanje uređajem ili za unos podataka. Dugmad se u pravilu pritiskaju prstima.

Postoje dva glavna tipa KB-a: muzika i alfanumerički.

Tastature muzičkih instrumenata dizajnirane su za sviranje i imaju set tastera koji odgovaraju zvukovima određene visine. Raspon njih je različit. KB-ovi za prste nalaze se u instrumentima kao što su klavir, orgulje, čembalo, celestos, sintisajzer, kao i harmonika, harmonika i neki drugi instrumenti.

Tu su i muzički instrumenti sa pedalom KB sa setom ključeva da se igraju nogama.

Alfanumeričke tastature koriste se za upravljanje tehničkim i mehaničkim uređajima (pisaća mašina, kompjuter, kalkulator, blagajna, telefonski taster). Svaki ključ odgovara jednom ili više posebnih znakova. Moguće je povećati broj akcija koje se izvode sa tastature koristeći prečice. Kod KB-a ovog tipa, ključevi su opremljeni naljepnicama sa simbolima ili akcijama koje odgovaraju pritisku.