Genetics 3D Modeli

Prikaz sve 4 rezultata

Genetics 3D modeli na Flatpyramid.

Genetika je znanost o nasljednosti i varijabilnosti znakova organizma, metodama upravljanja njima i organizovanju nasljednog materijala; dio biologije. Zbog univerzalnosti genetskog koda, genetika je u srcu proučavanja svih oblika života od virusa do ljudi.

Genetske informacije - postojanje u ćelijama organizama takvih kolekcija gena koji čuvaju informacije o redosledu metaboličkih procesa tokom rasta i reprodukcije, sastav, strukturu i funkciju proteina i nukleinskih kiselina. Nosilac genetske informacije su nukleinske kiseline: DNK i RNK.

Riječ "genetika" je prvi put predložena da opiše znanje o nasljednosti i varijabilnosti, istaknutom britanskom naučniku Williamu Bethsonu u osobnom pismu Adamu Sedgwicku (april 18, 1905). Po prvi put, Bateson je koristio riječ „genetika“ javno na Trećoj međunarodnoj konferenciji o hibridizaciji biljaka (London, Engleska) u 1906-u.

Glavni zadatak genetike je da razvije metode za upravljanje nasleđem i varijabilnošću kako bi se dobile forme organizama neophodnih za čovječanstvo, regulirale formiranje njihove prirodne i umjetne populacije, proučavala priroda genetskih bolesti i rješavala problematika otpora prirodne i umjetne populacije vrsta.