Hokej 3D modeli

Prikaz sve 5 rezultata

3D Modeli hokejskog sporta na Flatpyramid.

Hokej je sport, porodica igara na ledu, tartanu, plastičnoj, drvenoj ili travnatoj površini, u kojoj dva tima pokušavaju udariti (lopticom ili pak) gol - protivnička vrata, koristeći štapove. Svaki tim ima jednog golmana, koji štiti kapije svog tima i nekoliko igrača na terenu.

Britanski izvori povezuju porijeklo pojma „hokej“ s riječju „jastrebovi“ ili „hoki“. Tako su početkom srednjeg vijeka u brojnim engleskim županijama nazvani praznici žetve. Tokom ovih praznika održana je utakmica sa ciljem da se lopta drži zakrivljenim štapovima prema neprijateljskoj zoni. Zanimljivo je da sada u južnim državama Sjedinjenih Američkih Država radnici koriste hokej - instrument poput helikoptera, koji obrađuje zemlju.

Prema prvoj verziji, riječ „hokej“ preuzeta je sa jezika Mohawk. Jednom su odigrali sličnu igru ​​na travi. Zvala se "hogy", što znači "povrijediti". Činjenica je da su nakon utakmice gubitnici bili kažnjeni. Druga verzija koja je usvojena u Kanadi je jednostavnija i bolje poznata. On se odnosi na poreklo reči „hokej“ na stari francuski „hoquet“, što znači nepošteno pastirsko osoblje.