Hokej 3D modeli

Prikaz sve 5 rezultata

3D Modeli hokejskog sporta na Flatpyramid.

Hokej je sport, porodica igara na ledu, tartanu, plastičnom, drvenom ili travnatom terenu, u kojem dvije ekipe pokušavaju palicama pogoditi (loptom ili pak) cilj - protivničku kapiju. Svaka momčad ima jednog golmana koji štiti vrata svog tima i nekoliko terenskih igrača.

Britanski izvori povezuju podrijetlo izraza „hokej“ s riječju „jastrebovi“ ili „hoki“. Tako su početkom srednjeg vijeka u mnogim engleskim županijama nazivani praznici žetve. Tokom ovih praznika održana je igra s ciljem držanja lopte zakrivljenim štapovima za neprijateljsku zonu. Zanimljivo je da sada u južnim državama Sjedinjenih Država radnici koriste hokej - instrument poput helikoptera, koji obrađuje zemlju.

Prema prvoj verziji, riječ "hokej" preuzeta je iz jezika Mohawk. Jednom su igrali sličnu utakmicu na travi. Nazvan je "hogy", što znači "povrijeđen". Činjenica je da su nakon igre gubitnici kažnjeni. Druga verzija usvojena u Kanadi je jednostavnija i poznatija. Odnosi se na podrijetlo riječi "hokej" na stari francuski "hoquet", što znači iskrivljeni pastirski štap.