Anatomija 3D modeli

Prikazivanje 1-24 rezultata 94-a

Medicinska 3D štampa i 3D modeliranje se razvijaju veoma brzo, u ovoj kategoriji Flatpyramid naći ćete anatomijske 3D modele.

Normalna (sistematska) ljudska anatomija je dio ljudske anatomije koja proučava strukturu “normalnog”, tj. Zdravog ljudskog tijela kroz organske sisteme, organe i tkiva.

Organ je dio tijela određene forme i strukture koji ima određenu lokalizaciju u tijelu i obavlja određenu funkciju. Svaki organ je formiran od strane određenih tkiva koja imaju karakterističnu ćelijsku kompoziciju. Organi koji su funkcionalno kombinovani čine sistem organa. U ruskoj anatomskoj školi, sistem organa se smatra funkcionalno ujedinjenom grupom organa koji imaju anatomski i embriološki afinitet; grupe organa koje su samo funkcionalno povezane nazivaju se organskim aparatom (lokomotorni, govorni, endokrini, itd.). Međutim, često postoji terminološka supstitucija “organa organa” sa “sistemom organa”.

Neki organi obavljaju nekoliko funkcija i pripadaju različitim sistemima: na primer, timusna žlezda (timusna žlezda) je funkcionalni deo i imunog i endokrinog sistema, gušterača je endokrina i digestivna, muška uretra je urinarna i reproduktivna, i tako on.

Sistemi i uređaji organa čine kompletan ljudski organizam. Konstantnost unutrašnjeg okruženja (homeostaza) održava se kroz neurohumoralnu regulaciju metaboličkih procesa u organizmu, što je omogućeno prijateljskim funkcionisanjem nervnog, endokrinog i kardiovaskularnog sistema.

Dijelovi normalne (sistematske) ljudske anatomije su: osteologija - proučavanje kostiju, artro-sindesmologija - proučavanje zglobova dijelova kostura, miologija - proučavanje mišića, splanhnologija - proučavanje unutrašnjih organa probavnog sustava, respiratorni i urogenitalni sistem, angiologija - proučavanje krvožilnog i limfnog sistema, anatomija nervnog sistema (neurologija) - proučavanje centralnog i perifernog nervnog sistema, esteziologija - proučavanje čula.

Najpopularniji anatomijski 3D modeli formata datoteka: .3ds .max .fbx .c4d .dae .ma .mb .3dm .obj