Circulatory 3D Modeli

Prikaz sve 3 rezultata

Cirkulacijski 3D modeli na Flatpyramid.

Kada je vaskularni sistem zatvoren, on formira krug cirkulacije krvi. Kod ljudi i svih kralježnjaka postoji nekoliko krugova cirkulacije krvi, koji međusobno razmjenjuju krv samo u srcu. Krug cirkulacije krvi sastoji se od dva serijski povezana kruga (petlje), počevši od ventrikula srca i ulaze u atrije.

Ljudski kardiovaskularni sistem formira dva kruga cirkulacije: veliki i mali.

Sistemska cirkulacija počinje u lijevoj komori i završava se u desnom pretkomoru, gdje pada vena cava. Vreme jedne cirkulacije krvi je 20-24 sekundi.
Plućna cirkulacija počinje u desnoj komori, iz koje se proteže plućni trup, a završava u levom pretkomoru, u koji padaju plućne vene. Vreme jedne revolucije je 4 sekundi.
Krv je venska i arterijska, ali ne uvijek arterijska krv se kreće u arterijama, a venska u venama. Zavisi od cirkulacije:

Large circle: in the arteries – arterial, in the veins – venous.
Small circle: in the arteries – venous, and in the veins – arterial.