Mišićni sistem 3D modeli

3D modeli » Medicinski modeli 3d » anatomija » mišićni sistem

Prikaz sve 5 rezultata

Mišićni sistem 3D modela Flatpyramid.

Mišićni sistem (muskulatura) je sistem organa viših životinja i ljudi, formiran od strane skeletnih mišića, koji, kontrakcijom, pokreću kosti skeleta, zahvaljujući kojima se telo kreće u svim svojim manifestacijama.

Mišićni sistem je odsutan u jednoćelijama i spužvama, međutim, te životinje nisu lišene sposobnosti kretanja.

Mišićni sistem je kombinacija sposobne da smanji mišićna vlakna, spojena u snopove, koji formiraju posebne organe - mišiće ili samostalno čine dio unutrašnjih organa. Mišićna masa je mnogo veća od mase drugih organa: kod kičmenjaka ona može dostići do 50% mase celog tela, kod odraslog - do 40%. Mišićno tkivo životinja se naziva i mesom i, zajedno sa nekim drugim komponentama tijela životinja, se jede. U mišićnom tkivu, hemijska energija se pretvara u mehaničku energiju i toplotu.

Funkcije mišićnog sistema 3D modeli:

  • motor;
  • zaštitne (npr. zaštita trbušne šupljine abdominalnim pritiskom);
  • oblikovanje (razvoj mišića u određenoj meri određuje oblik tela i funkciju drugih sistema, na primer, respiratorni sistem);
  • energija (transformacija hemijske energije u mehaničku i toplotnu).