Mikrobiologija 3D modeli

Prikaz sve 14 rezultata

3D Modeli za mikrobiološke virusne bakterijske stanice.

Mikrobiologija je nauka čiji su predmet mikroskopska bića nazvana mikroorganizmi (mikrobi) (uključujući: Jednoćelijski organizmi, Višećelijski organizmi i organizmi bez ćelija), njihove biološke karakteristike i veze sa drugim organizmima koji naseljavaju našu planetu. Područje interesa ove nauke je sistematika, morfologija, fiziologija, biokemija, evolucija, uloga u ekosistemima, kao i mogućnosti praktične upotrebe.

Odeljci mikrobiologije: bakteriologija, mikologija, virologija, parazitologija i dr. U zavisnosti od ekoloških karakteristika mikroorganizama, njihovih životnih uslova, uspostavljenih odnosa sa okolinom i praktičnih ljudskih potreba, nauka o mikroorganizmima u svom razvoju diferencirana je u posebne discipline opšte, medicinske, industrijske (tehničke), prostorne, geološke, poljoprivredne. i veterinarsku mikrobiologiju.

Za nekoliko hiljada godina prije nastanka ove nauke, ljudi, ne znajući za postojanje mikroorganizama, naširoko koriste prirodne procese povezane s fermentacijom za pripremu kumisa i drugih mliječnih proizvoda, za dobivanje alkohola, octa i lana za lan.