Mač 3D Modeli

Prikaz sve 2 rezultata

Model 3D mača Flatpyramid.

Mač je vrsta oštrog oružja sa ravnom oštricom, dizajniran za udaranje ili sečenje i probadanje udaraca, u najširem smislu - kolektivno ime cijelog dugog oružja sa ravnim oštricom.

U savremenim istorijskim istraživanjima oružja usvojena je uža definicija mača: ofanzivno oružje sa ravnom oštricom dvostruke oštrice dužine više od 60 centimetara, prvenstveno namijenjeno za rezanje udaraca. Oružje sa ravnim ravnim oštricama pripada mačevima.

Različiti mačevi sa zakrivljenom oštricom često se pogrešno shvataju za mačeve, posebno za japansko oružje, uključujući katanu i wakizashi, koje državni standard naziva dvoručni sablja (Japanci također jasno razlikuju oružje s ravnim dvoslojnim oštricama) - "tsurugi", 剣 - iz tipa kataninog oružja, označenog hijeroglifom, koji se u različitim slučajevima može čitati na različite načine), kao i oružje sa ravnom oštricom sa jednostranom oštricom, koja se odnosi ili na na mačeve, ili na borbu sa noževima, hakovima i tako dalje, posebno, falchion. Takve vrste oružja, kao što su mač i rapi, ponekad se nazivaju i mačevima, što nije sasvim tačno - u postojećoj klasifikaciji, oni se razlikuju u nezavisne tipove hladnog oružja zajedno sa mačem, iako su s njim povezani njihovim porijeklom. .