Poluautomatski 3D modeli

3D modeli » Military 3D Models » oružja » Guns » Poluautomatski

Prikaz sve 7 rezultata

3D Poluautomatski modeli oružja za oružje.

Poluautomatsko oružje - automatsko oružje, okidač mehanizam koji omogućava samo jedno snimanje.

Obično proces podrazumeva uklanjanje praznog kućišta patrone, otkopčavanje čekića i slanje nove patrone u komoru. To je vrlo slično automatizmu mitraljeza ili mitraljeza, ali u samopostavljenom oružju drugi pucanj se ne događa automatski - strelac mora otpustiti i ponovo povući okidač. Drugim riječima, jedan šut se odvija jednim pritiskom na okidač.

Kao i automatsko oružje, samoopterećenje oružja se razlikuje od drugih vrsta oružja (na primer, revolveri sa jednim dejstvom, puške sa pumpom, klizne puške) tako da ne zahtevaju ponovno punjenje nakon svakog pucnja. Na primer, da bi se pucalo deset kertridža iz puške sa automatskim punjenjem, dovoljno je napuniti prvi kertridž, a zatim pritisnuti okidač deset puta. Za druge tipove oružja potrebno je svaki put ponoviti cijeli proces pražnjenja. Dok je u automatskom oružju, vatra će biti ispaljena sve dok pucač ne otpusti okidač ili municija nestane u trgovini.

Puška Mondragon se smatra prvom poluautomatskom puškom.