Drugi medicinski modeli 3D

3D modeli » Medicinski modeli 3d » Ostalo Medicina

Prikaz sve 6 rezultata

Drugi modeli Medical 3D na Flatpyramid.

Globalna nomenklatura medicinskih uređaja, GMDN, obično se koristi za klasifikaciju medicinskih uređaja.

Pored onih koji su namijenjeni za in vitro dijagnostiku, medicinski uređaji dijele:

1. po nivou sigurnosti:

class 1 – low-risk medical devices;
class 2a – medium-risk medical devices;
Class 2b – high-risk medical products;
class 3 – high-risk medical products.
2. prema funkcionalnoj namjeni, imajući u vidu kriterije kao:

trajanje upotrebe;
invazivnost;
način interakcije s ljudskim tijelom;
izvori energije;
vitalne funkcije.
Softver koji se koristi za rukovanje medicinskim uređajima odnosi se i na medicinske uređaje i prima klasu koja je ista kao i medicinski uređaj za koji je namijenjen.

Other Medical 3D models file formats: 3ds max fbx ma mb obj