Drugi sportovi 3D Models

3D modeli » Sportski modeli 3D » Ostali sportovi

Prikazivanje 1-24 rezultata 59-a

Drugi sportovi 3D Models on Flatpyramid.

Pojava fizičke kulture uopšte i sporta posebno, neke od teorija:

- „Teorije igara“, čiji su ishodišta F. Schiller i koji je kasnije razvio Büchera, Groosa i Leturna, na svu ljudsku kulturu, uključujući i fizičku, gledaju kao na razvoj aktivnosti u igrama. U modernoj filozofiji najpoznatiji zagovornik teorija igara je Johan Huizinga. Teorijama igre pridružuje se "teorija viška energije" G. Spencera, koja se takođe može smatrati njihovom raznolikošću; Prema ovoj teoriji, primitivni čovjek, koji je trebao osloboditi višak energije, poboljšao je pokrete (igra i ples), što mu je omogućilo najuspješnije izvođenje.

- „Teorija magije“ (Reinac, kasnije Dim, Kerbe, Gillette) povezuje pojavu fizičke kulture sa potrebom za treningom i usavršavanjem oponašanja rada i lova na plesove i magijske rituale

- materijalistička teorija ili „teorija rada“ (koju je predložio GV Plehanov, a razvio NI Ponomarev) smatra izvorima gotovo svih modernih vrsta fizičke kulture i sportskih vrsta radne aktivnosti