Drugi sportovi 3D Models

3D modeli » Sportski modeli 3D » Ostali sportovi

Prikazano 1-24 59 od rezultata

Drugi sportovi 3D Models on Flatpyramid.

Pojava fizičke kulture uopšte i sporta posebno, neke od teorija:

- “Teorije igara”, na čijim je osnovama stajao F. Schiller i koje su kasnije razvile Bücher, Groos i Leturno, sagledavaju svu ljudsku kulturu, uključujući i fizičku kulturu, kao razvoj aktivnosti u igri. U modernoj filozofiji najpoznatiji zagovornik teorija igara je Johan Huizinga. Teorijama igre pridružuje se i "teorija viška energije" G. Spencera, koja se također može smatrati različitim od njih; Prema ovoj teoriji, primitivni čovek, koji je morao da oslobodi višak energije, poboljšao je pokret (igru i ples), što mu je omogućilo da bude najuspešnije.

- "Teorija magije" (Reinac, kasnije Dim, Kerbe, Gillette) povezuje pojavu fizičke kulture sa potrebom da se trenira i poboljša oponašanje rada i lov na plesove i magijske rituale

- materijalistička teorija ili "teorija rada" (koju je predložio GV Plehanov i koju je razvio N.I. Ponomarev) smatra izvorima gotovo svih savremenih tipova fizičke kulture i sportskih vrsta radne aktivnosti