Da li sam izgubio autorska prava na moj proizvod nakon što je prodat?

Da li sam izgubio autorska prava na moj proizvod nakon što je prodat?

Ne. Vi zadržavate svoja autorska prava osim ako nije drugačije navedeno. Ono što zapravo prodajete je neekskluzivna, neprenosiva licenca koji je odobren Kupcu koji kupuje vaš proizvod. Molimo pogledajte Licenca za krajnjeg korisnika i ugovor o članstvu za više detalja.