Licenca za krajnjeg korisnika i ugovor o članstvu

Licenca za krajnjeg korisnika i ugovor o članstvu

TREBATE PAŽLJIVO PROČITATI SLJEDEĆE UVJETE I UVJETE PRIJE KORIŠTENJA FLAT PYRAMID WEB STRANICE I / ILI BILO KOJE OD USLUGA PREUZETE KROZ OVAJ WEB STRANICU ILI AFFILIATE WEBSITES. OVI SPORAZUMI PRATI UPOTREBU FLAT PYRAMID WEBSITE, SISTEM I LICENCIRANJE PROIZVODA. AKO SE NE SLAŽETE SA OVIM UVJETIMA I UVJETIMA, NE MORATE KORISTITI FLATPYRAMID WEB SITE. UPOTREBOM OVOG WEB SAJTA, ILI PRISTUPOM, PREUZIManjem, UPLOADING, ILI DRUGIM, PRIZNAVATE DA STE PROČITI OVE ODREDBE I UVJETE, RAZUMIJETE NJIH, I PRIHVAĆATE NJIH.

FLAT PYRAMID UGOVOR O LICENCI KRAJNJEG KORISNIKA

Ovaj UGOVOR O LICENCI KRAJNJEG KORISNIKA (ovaj "Sporazum") sklapa se između FLATPYRAMID („Kompanija“) i bilo koje ili pravno lice koje preuzima, postavlja ili koristi bilo koju datoteku ovog sistema i web lokacije (Korisnik i Kolektivno „Korisnici“).

Za dobru i dragocenu saglasnost, primitak i dostatnost kojih se priznaju, a nameravaju da budu zakonski obavezani, Kompanija i Korisnik se slažu na sledeći način:

1. DEFINICIJE.

1.1. „Sadržaj“ se odnosi na bilo koji materijal objavljen u kompaniji, uključujući, ali ne ograničavajući se na žičane datoteke, modele, teksture, baze podataka, crteže, dodatke, video igre, modifikacije video igara, datoteke kretanja, kolekcije, pakete, materijale, skripte, oblike, prilagođene UI skinove, vodiče, često postavljana pitanja, riječi, muziku, filmove, slike i softver.

1.2. „Royalty Free“ se odnosi na jednokratnu naknadu za korišćenje koja se razlikuje od naknade za ponavljajuća prava.

1.3. „Na prodaju“ uključuje sav sadržaj koji zahtijeva kupnju licencnih prava, za razliku od sadržaja dostupnog za besplatno preuzimanje.

1. 4. „Važeća prodaja“ odnosi se na prodaju licencnih prava na sadržaj ili drugu imovinu putem kompanije. Sadržaj za prodaju putem kompanije koji se vraća nije primjer važeće prodaje.

1.5. „Prodaja“ se odnosi na prodajnu cijenu (e) plaćenu za licencirane proizvode koji su prodati ili licencirani od strane kompanije. Smanjenja prihoda od prodaje vršit će se za popuste, povrate novca, popuste dilera ili distributera i slično. Ni porezi na promet ni porez na dobit ili slično neće biti uključeni u prodaju.

1.6. „Licencirani proizvodi“ odnose se na bilo koji i sav digitalni sadržaj koji uključuje računarske datoteke, programe, softver, igre, dvodimenzionalne i dvodimenzionalne objekte, slike, žičane modele, podatke o hvatanju pokreta, teksture, baze podataka, crteže i druge srodne predmete u svojim konfiguracije, a koje Davatelj licence ovime licencira Kompaniji i podleže odredbama i uslovima ovog Ugovora.

1.7 „Licencirano intelektualno vlasništvo“ označava sve patente, zaštitne znakove, autorska prava, poslovne tajne, prava na zaštitnu odeću, trgovačka imena i sva druga intelektualna vlasništva i druga prava koja se odnose ili čine bilo koji dio Licenciranih proizvoda.

1.8. „Prodavac“ se odnosi na bilo koga ili pravno lice koje otprema Sadržaj ili prodaje Sadržaj putem veb stranice ili sistema kompanije.

1.9. „Kupac“ se odnosi na bilo koga ili pravno lice koje kupuje sadržaj putem veb stranice ili sistema kompanije.

1.10 „Član“ se odnosi na svakoga ko otvori članski račun u Kompaniji. Član može biti prodavač ili kupac.

2. PREDSTAVLJANJA I JAMSTVA

2.1. Kompanija vam garantuje da, prema svom najboljem saznanju, digitalni podaci koji sadrže Sadržaj ne krše prava, uključujući prava patenta, autorska prava i poslovne tajne, bilo koje treće strane, niti su digitalni podaci i Sadržaj nezakonito kopirani ili prisvojeni iz digitalnih podataka u vlasništvu bilo koje treće strane; međutim, pod uslovom da Kompanija ne daje izjavu ili garanciju u vezi s kršenjem prava bilo koje treće strane na bilo kojoj slici, zaštitnim znakovima, autorskim djelima ili predmetima prikazanim u takvom Sadržaju.

2.2. Prodavac zastupa i garantuje da: (a) je sadržaj vaše originalno djelo i ne sadrži nikakav materijal zaštićen autorskim pravima bilo koje vrste čiji niste ekskluzivni vlasnik, uključujući, ali ne ograničavajući se na: prava na muziku i / ili sinhronizaciju, slike (premještanje ili i dalje) bilo koje vrste, spisi bilo koje vrste i uzorci odobrenja / izdanja; (b) imate puno pravo i moć da sklopite i izvršite ovaj sporazum i osigurali ste saglasnost treće strane potrebne za sklapanje ovog sporazuma; (c) Sadržaj ne krši i neće kršiti autorska prava, patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu ili druga vlasnička prava bilo kog trećeg lica, prava javnosti ili privatnosti ili moralna prava; (d) Sadržaj ne krši i neće kršiti nijedan zakon, statut, uredbu ili propis; (e) Sadržaj nije i neće biti klevetnički, klevetnički, pornografski, opscen ili izazivajući rasnu mržnju bilo koje vrste; (f) Sadržaj ne sadrži i neće sadržavati viruse ili druge programske rutine koje štetno ometaju računarske sisteme ili podatke; (g) izjavljuje i garantuje da nijedna druga osoba ili entitet nije dodijeljena nijednoj drugoj licenci koja se odnosi na bilo koji licencirani proizvod ili bilo koje licencirano intelektualno vlasništvo, što bi proturječilo, poništilo ili predstavljalo kršenje licence; i nijedna takva druga licenca neće biti dodijeljena nijednoj trećoj strani tokom ovog Ugovora (h) da su sve činjenične tvrdnje koje ste nam dali i koje ćete nam dati istinite i potpune; (i) Sadržaj nije neispravan ili neupotrebljiv.

3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1 Prodavac zastupa i garantuje da: (a) Prodavac je jedini vlasnik, slobodan i jasan, svih Licenciranih intelektualnih prava i Licenciranih proizvoda; (b) da su sva prava Prodavaca na Licenciranu intelektualnu svojinu i da su izvršna; (c) prava i licence dodijeljene Kompaniji prema ovom Ugovoru na Licencirane proizvode i Licenciranu intelektualnu svojinu neće, kada se koriste ili iskorištavaju od strane kompanije kao što je dozvoljeno ovim Ugovorom, kršiti, kršiti ili ometati bilo koje intelektualno vlasništvo ili drugo pravo bilo koje druge osobe ili entiteta.

3.2 Osim ako je drugačije izričito navedeno u posebnom ugovoru, ništa u ovom Ugovoru ne predstavlja prenos vlasništva nad licenciranom intelektualnom vlasništvu Prodavca. Prodavac dodeljuje kompaniji neprekidnu, neopozivu, licenciranu, prenosivu, svetsku licencu u interesu Prodavca u Licenciranoj intelektualnoj svojini, sa pravom da dodeljuje podlicence, da pravi, proizvodi, koristi, prodaje, nudi za prodaju, uvozi, kopirati, distribuirati i modificirati bilo koji materijal ili procese koji se odnose na opseg bilo kojeg projekta.

3.3 Kao trajni ugovor prema ovom sporazumu, prodavac će odmah obavestiti kompaniju o: (a) bilo kakvom kršenju ili navodnom kršenju bilo kog licenciranog intelektualnog vlasništva; i (b) bilo koji zahtjev, tužbu ili prijetnju koji mogu utjecati na bilo koji licencirani proizvod (a) ili prava Kompanije prema ovome.

4. VLASNIŠTVO

Vlasništvo nad licenciranim proizvodima ostaje u vlasništvu prodavca. Vlasništvo nad izmjenama i / ili izvedenim djelima Licenciranih proizvoda pripremljenih u skladu s gore navedenim Odjeljkom 3 bit će dodijeljeno Društvu. Na zahtjev Kompanije, Prodavatelj će izvršiti ili prouzročiti izvršenje svih zadataka i drugih instrumenata i dokumenata koje Društvo može smatrati potrebnim ili prikladnim za izvršenje namjere ovog Ugovora.

5. POVJERLJIVOST.

Svaka se stranka slaže: (i) da će poštovati potpunu povjerljivost u vezi s povjerljivim informacijama druge strane (ili bilo kojem njihovom dijelu) ili da neće otkriti ili odobriti pristup trećim stranama ili entitetima bez prethodnog pismenog odobrenja druge strane; (ii) da neće koristiti povjerljive informacije druge strane (ili bilo koji njihov dio), osim ako je to potrebno za izvršavanje bilo kojih obaveza prema ovom sporazumu; i (iii) osigurati da bilo koji od njenih zaposlenih koji dobiju pristup povjerljivim informacijama druge strane bude obaviješten o njihovoj povjerljivoj i vlasničkoj prirodi, zabranjeno je kopiranje, korištenje ili otkrivanje takvih povjerljivih informacija, osim ako je potrebno za izvršavanje bilo kojih obaveza prema ovog Sporazuma, a vezane su za obveze neotkrivanja i ograničene upotrebe, barem podjednako stroge kao one sadržane ovdje.

Bez ograničavanja gore navedenog, svaka Strana se obavezuje da će primijeniti u pogledu povjerljivih informacija druge strane koje nisu manje restriktivne od procedura koje se koriste za zaštitu svojih povjerljivih i vlasničkih informacija slične osjetljivosti (i koje ni u kom slučaju nisu manje restriktivne) nego razumne procedure).

Ako se od jedne strane zatraži da otkrije bilo koju poverljivu informaciju druge strane u skladu sa bilo kojim sudskim ili vladinim nalogom, ta strana neće otkriti povjerljive informacije bez prethodnog pisanog obavještenja druge strane o zahtjevu i dovoljne mogućnosti da ospori naredbu.

Obaveze ugovornih strana u skladu sa ovim Član 5. će preživeti bilo koji istek ili raskid ovog Ugovora za najdulji period koji je dozvoljen prema važećem zakonu.

6. DISCLAIMERS.

STRANICU PRUŽA TVRTKA "KAKVA JE" I SA SVIM GREŠKAMA. TVRTKA I NJIHOVA DOVRŠENA DRUŠTVA I PRIPADNICI NE DAJU PREDSTAVNICE ILI JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, NITI IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE U ODNOSU NA STRANICU, SADRŽAJ, NJEGOV FORUM ili NJEGOVO POSLOVANJE. POSEBNO DRUŠTVO DRŽAVA DA KORIŠTENJE STRANICE VLASTI NA VLASTITI RIZIK. PREDUZEĆE I NJEGOVI DOVRŠENI DRUŠTVA I PRIPADNICI ODRICAJU GARANCIJU U VEZI S RADOM STRANICE, TOČNOSTI ILI PRAVOSUĐNOSTI STRANICE ILI SADRŽAJA ILI INFORMACIJA ILI MATERIJALA KOJI SE SADRŽE U BILO KOJOJ GARANCIJI ILI SADRŽI MATERIJALI KOJI SE SADRŽE U NAMA BIĆE GREŠKI, VIRUSA ILI OSTALIH KOMPONENTA KOJI MOŽE OZARITI, OŠTEĆITI ILI UZROKOVITI OŠTEĆENJE VAŠE RAČUNARSKE OPREME ILI BILO KOJE DRUGE IMOVINE. TVRTKA I NJENE DOVRŠENE DRUŽBE I POVEZANE STRANICE NE DAJU JAMSTVA, PREDSTAVLJANJA ILI JAMSTVA U VEZI S TAČNOŠĆU, ISTINITOSTOM ILI POUZDANOSTI BILO KOJIH OBJAVLJENIH INFORMACIJA.

7. POLITIKA AUTORSKOG PRAVA.

Kompanija je posebno zabrinuta zbog kršenja autorskih prava. Budući da se naše tržište zasniva na naknadi vlasnika autorskih prava, poštujemo sve zakone o autorskim pravima u Sjedinjenim Državama i na međunarodnom nivou. Očekujemo da će korisnici web stranice poštovati autorska prava drugih. Korisnik predstavlja kršenje Uslova korištenja za objavljivanje materijala koji krši autorska prava drugih. Korisnici koji učitavaju ili predaju sadržaj Kompaniji jamče da su nositelji autorskih prava ili ovlašteni agenti vlasnika autorskih prava za sav sadržaj otpremljen ili poslan.

Kompanija će ukinuti korisničke račune pod odgovarajućim okolnostima da materijal koji kompanija ima razloga da veruje da krši autorska prava drugih.

Kompanija će zadržati bilo koji prihod od Prodavatelja od prodaje Sadržaja ako bilo koji Sadržaj ima sporna autorska prava. Legitimni vlasnik autorskih prava nakon što se utvrdi tada će biti nadoknađen uhođem. Da biste tačno vidjeli šta je zakon o autorskim pravima i dobili odgovore na često postavljana pitanja, posjetite:

http://www.copyright.gov

Možete se direktno obratiti kompaniji da biste prijavili navodno kršenje autorskih prava ako ste vlasnik autorskih prava ili ovlašteni predstavnik vlasnika autorskih prava. Trebalo bi da dostavite pismeno obaveštenje o kršenju koje sadrži sledeće informacije:

1. Fizički ili elektronski potpis vlasnika autorskih prava ili osobe ovlaštene za djelovanje u ime vlasnika autorskih prava.

2. Vaši podaci za kontakt - Ime, broj telefona, adresa i adresa e-pošte.

3. Opis i identifikacija autorskog djela za koje se tvrdi da su kršene. Uključujući njegovu lokaciju ili lokacije na web lokaciji.

4. Izjava da imate dobru volju da smatrate da korišćenje materijala na način na koji se žalite nije ovlašćen od strane vlasnika kopije prava, njegovog zastupnika ili zakona.

5. Vaša izjava da u dobroj vjeri vjerujete da upotrebu materijala koji navodno krši autorska prava nije odobren od strane vlasnika autorskih prava, zastupnika vlasnika autorskih prava ili zakona.

6. Vašu izjavu da su informacije koje ste dali točne i, pod kaznom krivokletstva, da ste vlasnik autorskih prava ili da ste ovlašćeni da delujete u ime vlasnika autorskih prava.

Sve gore navedene informacije su potrebne da bi kompanija mogla obraditi vašu žalbu.

Takođe pogledajte DIGITALNI MILENIJUMSKI ZAKON O AUTORSKIM PRAVIMA (“DMCA”) OBAVIJEST.

8. PRESTANAK

Kompanija ili Korisnik mogu raskinuti ovaj Ugovor iz bilo kog razloga ili bez razloga, tako što će drugoj strani dati pismenu obavijest o raskidu. Raskid ovog Ugovora prekida prava dotičnih licenci ugovornih strana, ali ne ukida postojeće dozvole.

8.1 Odredbe Član 1. (“Definicije”), Član 2. (“Izjave i garancije”), Član 3. („Prava intelektualnog vlasništva“), član 4. („Vlasništvo“), Član 5. (“Povjerljivost”), Član 9. (“Naknada štete”), Član 10. (“Razne odredbe”) i ovo sekcija 8.1 će preživeti istekom ili raskidom ovog Ugovora iz bilo kog razloga. Preostale odredbe će opstati u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za izdavanje dozvole za preživljavanje.

9. NEDOSTATAK

Korisnik se slaže da će obeštetiti i držati Kompaniju i njene kupce neškodljivima za bilo kakvu štetu i troškove, uključujući razumne advokatske troškove koji proističu iz ili u vezi sa Korisnikovim kršenjem izjava i garancija opisanih u ovom odeljku. Prodavac se slaže da ćemo izvršiti i dostaviti nam dokumente, na naš opravdani zahtjev, koji dokazuju ili ostvaruju naša prava prema ovom ugovoru.

10. RAZNE ODREDBE

10.1 Obavijesti. Obavijest prema ovom Ugovoru nije dovoljna osim ako je: (i) u pisanoj formi; (ii) adresirano koristeći dolje navedene kontakt podatke za stranku kojoj se daje obavijest (ili koristeći ažurirane kontakt informacije koje je ta stranka navela pismenom obavijesti u skladu s ovim odjeljkom); i (iii) poslati e-poštom, ručnom dostavom, faksimilom, preporučenom ili ovjerenom poštom (zahtijeva se povratnica) ili uglednom uslugom brze dostave s mogućnostima praćenja (kao što je Federal Express).

FlatPyramid

Služba za korisnike

2711 N.Sepulveda #233

Plaža Manhattan, CA 90266 SAD.

E-mail: [email zaštićen]

Broj faksa: 310-697-3774

Sva takva komunikacija smatrat će se djelotvornom na raniji od (a) stvarnog prijema ili (b) ako je poslata ekspresnom dostavom, dan nakon datuma koji je dostavljen usluzi za isporuku drugoj strani, ili (c) ako je poslata potvrđenim faksimilom, na dan slanja (uz potvrdu prijema u kompletnom, čitljivom obliku).

10.2 Duboko povezivanje i kadriranje. Korisnik se slaže da se suzdrži od prakse koja se obično naziva "dubinsko povezivanje", pri čemu koristite sadržaj Flat Pyramid sa bilo kojom drugom web lokacijom putem aktivnog povezivanja ili pretraživanja podataka. Možete da pogledate Web lokaciju samo u celokupnom obliku prezentacije i zabranjeno je „uokvirivanje“ Web lokacije.

10.3 Odnos strana. Svaka je stranka neovisni dobavljač druge strane. Ništa u ovom sporazumu ne stvara partnerstvo, zajedničko ulaganje, agenciju ili sličan odnos između strana.

10.4 Merodavno pravo; Pristanak na nadležnost. Ovim će se sporazumom upravljati i tumačiti ga u skladu sa zakonima države Kalifornija i zakonima Sjedinjenih Američkih Država, bez pozivanja na pravila izbora. Sudovi države Kalifornije ili u državi Kalifornija neće imati isključivu nadležnost nad bilo kojim sporom po ovom Ugovoru, a svaka se stranka neopozivo podvrgava nadležnosti tih sudova. Svaka se stranka odriče bilo kakvih prigovora koji mogu imati sada ili u budućnosti na nadležnost tih sudova, a također se odriče bilo kakvih zahtjeva koje bi mogla imati sada ili u budućnosti da su parnice pokrenute na tim sudovima pokrenute na nezgodnom forumu. Konvencija Ujedinjenih nacija o međunarodnoj prodaji robe neće se primjenjivati ​​na ovaj sporazum ili bilo koju transakciju između bilo koje strane u skladu s ovim sporazumom. Strane su odabrale engleski jezik za definisanje, upravljanje i tumačenje svojih prava i obaveza iz ovog sporazuma.

10.5 Cijeli ugovor. Ovaj Sporazum (uključujući sve Dodatke i Izjave o radu) utvrđuje cjelokupni sporazum Stranaka o njegovom predmetu i zamjenjuje sve prethodne sporazume, pregovore, predstavljanja i obećanja između njih u vezi s predmetom.

10.6 Assignment. Nijedna Strana ne može dodijeliti bilo koje pravo ili obavezu iz ovog Ugovora, osim ako nije dobila prethodnu pismenu saglasnost druge strane za dodjelu; ako da nije potrebna nikakva saglasnost Korisnika u vezi sa takvim ustupanjem ili prenosom od strane Kompanije na Affiliate Društva. Ovaj Sporazum je obavezujući i važi u korist Strana i njihovih dozvoljenih nasljednika i ovlaštenika.

10.7 sporazum podložan promjenama. Kompanija zadržava pravo da izmeni uslove ovog ugovora sa ili bez obaveštenja u bilo kom trenutku. Kompanija zadržava pravo da menja, revidira ili prekine svoju veb stranicu, ili bilo koju funkcionalnost funkcionalnosti ili usluga koje se pružaju kao deo ili u vezi sa web stranicom ili Ugovorom, bez prethodne najave.

10.8 Neizvršive odredbe. Ako nadležni sud smatra bilo koju odredbu ovog Sporazuma neprovedivom, ostale odredbe ostaju na snazi ​​i na snazi. Ako je zakonski dozvoljeno, neprovediva odredba biće zamijenjena izvršnom odredbom koja u što je moguće većoj mjeri ostvaruje namjeru strana.

10.9 Waivers. Odricanje od prava po ovom Ugovoru neće biti efektivno ukoliko nije u pisanoj formi i potpisano od strane ovlaštenog predstavnika Stranke koja se odriče prava.

10.10 Nepravilni prijenosi. Korisnicima je zabranjeno postavljati ili prenositi na veb lokaciju Kompanije bilo kakva neželjena lančana pisma ili „neželjenu poštu“ ili bilo kakav prijeteći, uznemirujući, klevetnički, lažni, klevetnički, uvredljivi, opsceni ili pornografski materijal ili drugi materijal koji krši bilo koji važeći zakon ili propisa, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koji savezni ili državni zakon ili propis koji uređuju jednake mogućnosti zapošljavanja. Međutim, ako se takve komunikacije dogode, Kompanija neće snositi odgovornost u vezi sa sadržajem bilo koje takve komunikacije. Ne možete objavljivati ​​niti prenositi na veb lokaciju Kompanije bilo kakve reklame, ankete, promotivne materijale, takmičenja ili bilo koje druge komercijalne ili nekomercijalne zahteve. Korisnicima je takođe zabranjeno da se lažno predstavljaju kao bilo koje pravno ili pravno lice. Članski računi moraju se otvoriti pomoću stvarnih imena ili entiteta i drugih traženih podataka.

10.11. FeedBack korisnika. Osim ličnih podataka, bilo koje informacije koje Kompanija dobije putem foruma veb lokacija kompanije ili se prenose ili dostavljaju Kompaniji na bilo koji drugi način, uključujući bilo kakve povratne informacije poput pitanja, komentara, sugestija ili slično („Povratne informacije korisnika“), takve će povratne informacije korisnika biti smatra se nepovjerljivim i vlasničkim. Kompanija neće imati bilo kakvu obavezu u vezi s takvim Povratnim informacijama korisnika i bit će slobodna reproducirati, koristiti, objavljivati, modificirati, prikazivati ​​i distribuirati Korisničke povratne informacije drugima bez ograničenja. Prenošenjem takvih korisničkih povratnih informacija Kompaniji, smatra se da Kompaniji dajete trajnu, svjetsku, besplatnu, neopozivu, neekskluzivnu licencu (sa pravima na podlicencu) za upotrebu bilo kakvih ideja, koncepata, znanja ili tehnika sadržanih u takve povratne informacije korisnika u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda koji uključuju takve povratne informacije korisnika.

10.12. Izgled i dizajn. Izgled, dizajn, izgled i izgled web stranice vlasništvo je kompanije. Elementi web lokacije Kompanije, uključujući, ali ne ograničavajući se na logotipe, slike, zvukove i grafike, zaštićeni su zaštitnim znakovima, autorskim pravima i drugim zakonima i ne mogu se kopirati ili oponašati ako nije posebno naznačeno.

FLATPYRAMID SPORAZUM O ČLANSTVU

I. DAVANJE LICENCE OD PRODAVCA FLATPYRAMID.

Za svakog prodavca koji je obezbedio FlatPyramid sa bilo kojom vrstom sadržaja za besplatnu distribuciju ili prodaju, primjenjuju se sljedeći uvjeti:

Prodavac ovim odobrava FlatPyramid i bilo koje od njegovih web svojstava i portala, partnera i podružnica i dostavljanjem sadržaja FlatPyramid, dodijeliti neekskluzivnu, svjetsku licencu bez naknade za:

(a) reproducirati, konvertovati datoteke, odrediti cijene, prodati i distribuirati neto prihod od prodaje, u cijelosti ili djelomično u moje ime; i javno izvoditi, javno prikazivati, digitalno izvoditi ili prenositi u promotivne i komercijalne svrhe;

(b) objavljivati, plasirati, distribuirati, prodavati, prevoditi, konvertirati, prenositi i podlicencirati, bilo u paketu ili u paketu s drugim FlatPyramid proizvodi, web svojstva ili usluge, svi licencirani proizvodi i licencirana intelektualna svojina;

c) kreira i koristi uzorke Sadržaja isključivo u svrhu demonstriranja ili promoviranja vaših proizvoda ili usluga ili usluga FlatPyramid;

(d) kreirati izvedene radove, konvertirati ili modificirati Licencirane proizvode;

(e) koristiti bilo koje licencirano intelektualno vlasništvo ugrađeno u Sadržaj u vezi sa materijalom Prodavca; i

(f) koristiti ime i izgled bilo kojih pojedinaca ili entiteta predstavljenih u sadržaju samo u vezi sa materijalom Prodavca.

1. Vlasništvo. Zadržavate vlasništvo nad autorskim pravima i svim drugim pravima u vašem sadržaju, podložno neisključivim pravima koja su dodijeljena FlatPyramid po ovom sporazumu. Slobodni ste dodijeliti slična prava drugima Licenciranih proizvoda tijekom i nakon isteka ovog ugovora, pod uvjetom da takve licence nisu u sukobu s pravima koja su dodijeljena FlatPyramid U nastavku.

2. Raskid. Grant licence sadržan u ovom sporazumu može biti ukinut koristeći smjernice u Odjeljku 8 (Prekidna klauzula) gore. FlatPyramid zadržava pravo, bez obzira na smjernice u odjeljku 8, da raskine ovaj ugovor u bilo koje vrijeme i bez najave ako bilo koji dostavljeni sadržaj krši izjave i jamstva iz Odjeljka 2 (Izjave i jamstva) gore.

3. Modifikacija i određivanje sadržaja. FlatPyramid ili Prodavac može izmijeniti, pretvoriti, prevesti ili izbrisati Sadržaj koji je dostavljen FlatPyramidweb stranica kao dio općeg održavanja računa takvog prodavatelja ili iz bilo kojih razloga. U slučaju da se Sadržaj prodavatelja ukloni iz FlatPyramidweb stranice / portali, FlatPyramid neće biti odgovoran za uklanjanje prodavateljevog sadržaja na drugim web lokacijama koje su tamo postavljene u svrhu prodaje ili promocije FlatPyramid ili partneri u marketingu / afilijaciji / promociji. FlatPyramid kategorije mogu Sadržaj koji je dostavio Prodavac i učiniti ga dostupnim u dodatnim formatima za prodaju na FlatPyramidweb stranice ili na bilo kojem od njegovih web svojstava ili eksternih portala, web lokacija partnera i povezanih kompanija. U slučaju greške u dobroj namjeri pri rukovanju, distribuciji, konverziji, prijevodu, prodaji ili kategorizaciji Prodavčevih licenciranih proizvoda ili licenciranog intelektualnog vlasništva od strane FlatPyramid, Jedini i ekskluzivni lijek prodavaca će biti za FlatPyramid da preduzme sve razumne korake da odmah ispravi grešku čim je obaveštena ili da postane svesna greške.

4. Plaćanje naknade i provizija. Prodavac će imati pravo na primanje naknade za autorski honorar u iznosu od pedeset pet posto (55%) prihoda od prodaje prodavaca sa licenciranim proizvodima koje prikupi FlatPyramid u obliku plaćanja izvršenih čekom / Paypal-om ili bilo kojom drugom metodom koja se distribuira barem jednako često kao i kvartalno. FlatPyramid će imati pravo na proviziju u iznosu od četrdeset pet posto (45%) koju će odbiti po prijemu. FlatPyramid može u bilo koje vrijeme primijeniti program u kojem Prodavatelj dobiva veći ili manji od 55% u kojem slučaju plaćanje autorskih prava odražava te iznose. Prodavac ovlašćuje FlatPyramid da prikuplja i distribuira takve autorske naknade i provizije.

5. Chargeback. Povremene transakcije se vrše putem usluga za obradu kreditnih kartica ili PayPal-a. FlatPyramid nema kontrolu nad ovom pojavom koja rezultira ukidanjem novca plaćenog za licencirane proizvode prodavatelja iz bilo kojeg razloga. U slučaju povratne naplate, FlatPyramid pokušati će osporiti ove transakcije putem usluge Merchant Services ili PayPal. FlatPyramid ne nudi garanciju da će biti uspješan. Račun prodavača odmah će se prilagoditi iznosom storniranja povraćaja sredstava. U slučaju da je Prodavaču već plaćena provizija za Prodavače sa licenciranim proizvodima koji su uključeni u transakciju povrata sredstava, onda FlatPyramid će zatražiti trenutnu naknadu od Prodavca za plaćene provizije ili će se zadužiti na račun Prodavaca i oduzeti od budućih plaćanja provizije Prodavcu. Ako Prodavac prekine svoj račun sa FlatPyramid prije nego što njihov račun postane tekući ili se vrate uplaćene provizije FlatPyramid će biti primorani da koriste sva neophodna sredstva za povrat novca koji su im dugovani FlatPyramid od strane Prodavca, uključujući zbirke i pravne postupke protiv Prodavca.

6. Sigurnost. Zbog stalne promjene prirode sigurnosne zaštite na Internetu, niko ne može u potpunosti osigurati podatke objavljene na mreži. Dakle, to nije moguće za FlatPyramid u potpunosti zajamčiti zaštitu prodavateljevog sadržaja objavljenog na web mjestu od potencijalne krađe ili hakera. Kako god, FlatPyramid ovo pitanje shvata veoma ozbiljno, i uvelo je nekoliko kontra-mera i bezbednosnih konfiguracija koje štite prodavčeve sadržaje, uključujući 3D modele prikazane u WebGL 3D pregledaču / plejeru. FlatPyramid nastaviće sve od sebe da osigura siguran sadržaj i podatke Prodavca. Kao dio sigurnosnih napora FlatPyramid ne pohranjuje podatke o kreditnoj kartici Prodavatelja ili Kupaca.

II. UGOVOR O LICENCI IZMEĐU PRODAVCA I KLIJENTA.

Licenca i dodjela prava:

Za bilo kakav prenos Sadržaja od Prodavca do Kupca, bez obzira da li je prenos bio rezultat licence ili besplatnog preuzimanja, primjenjuju se sljedeći uvjeti, osim ako su u tekstu opisani Sadržaj:

1. Vlasništvo. Ukoliko nije izričito predviđeno posebnim sporazumom, Prodavac zadržava, u skladu sa bilo kojim ugovorom o licenciranju između Prodavca i FlatPyramid, autorska prava na sadržaj koji je kupila ili preuzela bilo koja 3rd stranka putem Flat Pyramid.

2. Valid License. Sva licencna prava koja se odnose na sadržaj za prodaju putem FlatPyramid zavise od prenosa novca sa 3rd strane na Prodavca. Sva licencna prava prestaju odmah i bez najave ako se prodaja poništi iz bilo kojeg razloga.

3. Prava su odobrena. Prodavac odobrava neisključivu, neprenosivu, svjetsku licencu bez naknade, 3rd strani koja kupuje licencna prava na sadržaj putem važeće prodaje, ili preuzima slobodno dostupne sadržaje koje šalje Prodavac. Dozvoljena licenca će omogućiti 3rd strani da: javno izvede, javno prikaže i digitalno izvede navedeni Sadržaj.

4. Prava nisu odobrena. Bez pismenog odobrenja prava koja su veća od onih sadržanih u paragrafu 3 gore, sva druga prava ili podjela prava koja su općenito uključena u autorska prava i žigove su isključena iz ove licence.

5. Resale. Preprodaju ili preraspodjelu bilo kojeg sadržaja dobivenog od treće strane FlatPyramid, bilo da se radi o prodaji ili da je slobodno dostupan za preuzimanje, bilo da je dio važeće prodaje ili ne, izričito je zabranjeno.

6. Vraćeni sadržaj. U slučaju da 3rd strana vrati bilo koji sadržaj, bilo da je nabavljen važećom prodajom ili je slobodno dostupan za preuzimanje, sva licencna prava koja su ovdje navedena prestaju i 3rd strana mora odmah uništiti sve kopije sadržane na bilo kojoj vrsti medija pod kontrolom ili posjedovanjem 3rd stranka.

III. UPORABA UREDNIKA

Sadržaj objavljen i označen uredničkom oznakom može se koristiti samo na urednički način, u vezi sa događajima koji su vrijedni vijesti ili od javnog interesa, i ne smije se koristiti u bilo koju komercijalnu, promotivnu, reklamnu ili trgovačku upotrebu. Intelektualno vlasništvo prikazano u 3d modelu, uključujući marku „Brand Name“, nije povezano ili nije odobreno od strane izvornih nosilaca prava. Proizvodi 3d modela ne smiju se koristiti ni na jednom predmetu / proizvodu za ponovnu prodaju, poput video igre ili majice. Proizvod s 3d modelom ne smije se koristiti kao dio panoa, sajmova ili izložbi. Također se ne smiju koristiti na bilo koji klevetnički, klevetnički ili na bilo koji drugi nezakonit način, bilo direktno ili u kontekstu ili u kombinaciji sa određenom temom. Materijal ne sme biti ugrađen u logotip, zaštitni znak ili uslužni znak. Na primjer, ne možete koristiti uređivački sadržaj za izradu dizajna logotipa. Takođe, materijal se ne smije koristiti u komercijalne svrhe, a ne u vezi s vijestima.

Međutim, u nekim vrlo ograničenim slučajevima, inače možete imati prava na IP u sadržaju koji je označen kao Uvodnik. Na primjer, vi možete biti agencija za oglašavanje za vlasnika marke / IP-a ili možda ste vlasnik brenda / vlasnika IP-a koji kupuje sadržaj. Ako je to slučaj, možete koristiti komercijalno uređivački sadržaj, pod pretpostavkom da imate pravo na odobrenje drugim sredstvima. Ali, morate imati sva prava intelektualnog vlasništva koja su potrebna od IP-a u sadržaju, a to je obično samo slučaj za dobavljača marke / IP vlasnika ili za samog vlasnika marke / IP-a. Kao pravilo, ako se pitate da li imate ta prava, ne znate. Obično je to vrlo jasno navedeno u ugovoru. Teret i rizik od potvrđivanja ovih prava je na svakom korisniku pojedinačno ako se udaljavaju od ograničenja uredničke upotrebe.