Senzorski sistem 3D Modeli

3D modeli » Medicinski modeli 3d » anatomija » Senzorski sistem

Prikaz sve 11 rezultata

3D Modeli senzornog sistema i organa, uključujući kožu jezika za uši.

Senzorni sistem je skup perifernih i centralnih struktura nervnog sistema koji su odgovorni za percepciju signala različitih modaliteta iz okoline ili unutrašnje sredine. Senzorski sistem se sastoji od receptora, neuronskih puteva i regiona mozga koji su odgovorni za obradu primljenih signala. Najpoznatiji senzorni sistemi su vid, sluh, dodir, okus i miris. Pomoću senzorskog sistema može se osjetiti fizička svojstva kao što su temperatura, okus, zvuk ili pritisak.

Takođe, senzorni sistemi se nazivaju analizatori. Analizatori su skup formacija koje opažaju, prenose i analiziraju informacije iz okoline i unutrašnjeg okruženja tijela.

Senzorni sistemi se dijele na vanjske i unutarnje; vanjski su opremljeni eksteroreceptorima, unutrašnji interoreceptorima. U normalnim uvjetima, na tijelo se neprestano vrši složeni efekt, a senzorni sistemi rade u stalnoj interakciji. Svaka psihofiziološka funkcija je polissenzorna.

Osnovni principi dizajniranja senzorskih sistema su:

Princip višekanalnog (dupliciranje kako bi se povećala pouzdanost sistema)
Princip prenosa informacija na više nivoa
Princip konvergencije (terminalne grane jednog neurona su u kontaktu sa nekoliko neurona prethodnog nivoa; Sherringtonov lijevak)
Princip divergencije (umnožavanje; kontakt sa nekoliko neurona višeg nivoa)
Princip povratnih informacija (svi nivoi sistema imaju uzlazne i donje staze; povratne informacije imaju kočionu vrijednost kao dio procesa obrade signala)
Princip kortikalizacije (u novom korteksu predstavljeni su svi senzorni sistemi, dakle, korteks je funkcionalno višestruk, a nema apsolutne lokalizacije)
Princip dvostrane simetrije (postoji relativni stepen)
Princip strukturnih i funkcionalnih korelacija (kortikalizacija različitih senzornih sistema ima različite stepene)