Ugovor o licenci između prodavca i kupca

Ugovor o licenci između prodavca i kupca

Licenca i dodjela prava:

Za bilo kakav prenos Sadržaja od Prodavca do Kupca, bez obzira da li je prenos bio rezultat licence ili besplatnog preuzimanja, primjenjuju se sljedeći uvjeti, osim ako su u tekstu opisani Sadržaj:

1. svojina. Ukoliko nije izričito predviđeno posebnim sporazumom, Prodavac zadržava, u skladu sa bilo kojim ugovorom o licenciranju između Prodavca i Flat Pyramid, autorska prava na sadržaj koji je kupila ili preuzela bilo koja 3rd stranka putem Flat Pyramid.

2. Valid License. Sva licencna prava koja se odnose na sadržaj za prodaju putem Flat Pyramid zavise od prenosa novca sa 3rd strane na Prodavca. Sva licencna prava prestaju odmah i bez najave ako se prodaja poništi iz bilo kojeg razloga.

3. Prava su odobrena. Prodavac odobrava neisključivu, neprenosivu, svjetsku licencu bez naknade, 3rd strani koja kupuje licencna prava na sadržaj putem važeće prodaje, ili preuzima slobodno dostupne sadržaje koje šalje Prodavac. Dozvoljena licenca će omogućiti 3rd strani da: javno izvede, javno prikaže i digitalno izvede navedeni Sadržaj.

4. Prava nisu odobrena. Bez pismenog odobrenja prava koja su veća od onih sadržanih u paragrafu 3 gore, sva druga prava ili podjela prava koja su općenito uključena u autorska prava i žigove su isključena iz ove licence.

5. ponovna prodaja. Preprodaju ili preraspodjelu bilo kojeg sadržaja dobivenog od treće strane Flat Pyramid, bilo da se radi o prodaji ili da je slobodno dostupan za preuzimanje, bilo da je dio važeće prodaje ili ne, izričito je zabranjeno.

6. Vraćeni sadržaj. U slučaju da 3rd strana vrati bilo koji sadržaj, bilo da je nabavljen važećom prodajom ili je slobodno dostupan za preuzimanje, sva licencna prava koja su ovdje navedena prestaju i 3rd strana mora odmah uništiti sve kopije sadržane na bilo kojoj vrsti medija pod kontrolom ili posjedovanjem 3rd stranka.

See full Licenca za krajnjeg korisnika i ugovor o članstvu za više detalja.

objavljeno u