Video 3D modeli

Prikazivanje 1-24 rezultata 56-a

Video je elektronska tehnologija za formiranje, snimanje, obradu, prenos, pohranjivanje i reprodukciju pokretne slike, zasnovanu na principima televizije, kao i audiovizualnog djela snimljenog na fizičkom mediju.

Video snimanje je elektronska tehnologija za snimanje vizuelnih informacija predstavljenih u obliku signala ili digitalnog toka podataka na fizičkom mediju u cilju pohranjivanja ove informacije i mogućnosti njene naknadne reprodukcije i prikaza na izlaznom uređaju (monitoru, ekranu). ili displej). Rezultat toga je videogram ili videogram.

Prije digitalne ere, horizontalna rezolucija analognog sustava za video snimanje mjerena je u vertikalnim televizijskim linijama korištenjem posebnih televizijskih testnih tablica i ukazivala na broj elemenata u liniji video slike, ovisno o karakteristikama frekvencije uređaja za snimanje. Vertikalna rezolucija na slici je postavljena u standardu dekompozicije i određena je brojem linija.