Virusi 3D modeli

Prikaz sve 6 rezultata

Virus je necelični infektivni agens koji se može reprodukovati samo u živim stanicama. Virusi pogađaju sve vrste organizama, od biljaka i životinja do bakterija i lukova (bakterijski virusi se obično nazivaju bakteriofagima). Takođe se otkrivaju virusi koji se mogu replicirati samo u prisustvu drugih virusa (satelitski virusi).

Od objavljivanja članka Dmitrija Ivanovskog 1892. godine koji opisuje nebakterijski patogen biljaka duvana i otkrića virusa duhanskog mozaika od strane Martina Beyerina 1898. godine, detaljno je opisano više od 6,000 vrsta virusa, iako bi trebalo da postoji više od sto miliona. Virusi se nalaze u gotovo svim ekosustavima na Zemlji, oni su najbrojniji biološki oblik. Proučavanje virusa bavi se naukom o virusologiji, dijelom mikrobiologije.

Kod životinja, virusne infekcije uzrokuju imunološki odgovor, koji najčešće dovodi do uništenja patogenog virusa. Imunološki odgovori se takođe mogu aktivirati vakcinama koje daju aktivni stečeni imunitet protiv specifične virusne infekcije. Međutim, neki virusi, uključujući virus ljudske imunodeficijencije i patogeni virusni hepatitis, mogu pobjeći od imunološkog odgovora, uzrokujući kronične bolesti. Antibiotici ne djeluju na viruse, ali je razvijeno nekoliko antivirusnih lijekova.