Virusi 3D modeli

Prikaz sve 6 rezultata

Virus je necelični infektivni agens koji se može reprodukovati samo u živim stanicama. Virusi pogađaju sve vrste organizama, od biljaka i životinja do bakterija i lukova (bakterijski virusi se obično nazivaju bakteriofagima). Takođe se otkrivaju virusi koji se mogu replicirati samo u prisustvu drugih virusa (satelitski virusi).

Od objavljivanja članka 1892 u članku Dmitrija Ivanovskog koji opisuje nebakterijski patogen biljaka duvana i otkriće virusa mozaika duvana od strane Martina Beyerina u 1898-u, detaljno je opisano više 6,000 tipova virusa, iako se pretpostavlja postoji više od sto miliona. Virusi se nalaze u gotovo svakom ekosistemu na Zemlji, oni su najbrojniji biološki oblik. Proučavanje virusa se bavi naukom o virologiji, delu mikrobiologije.

Kod životinja, virusne infekcije uzrokuju imunološki odgovor, koji najčešće dovodi do uništenja patogenog virusa. Imunološki odgovori se takođe mogu aktivirati vakcinama koje daju aktivni stečeni imunitet protiv specifične virusne infekcije. Međutim, neki virusi, uključujući virus ljudske imunodeficijencije i patogeni virusni hepatitis, mogu pobjeći od imunološkog odgovora, uzrokujući kronične bolesti. Antibiotici ne djeluju na viruse, ali je razvijeno nekoliko antivirusnih lijekova.