Vlak 3D modeli

Prikazano 1-24 39 od rezultata

Vlakovi 3D modeli su popularni među 3D umjetnicima.

Vlakovi - u savremenom konceptu, to je formirani i međusobno povezani voz koji se sastoji od grupe automobila, sa jednim ili više aktivnih lokomotiva ili motornih vagona koji ga pokreću i imaju uspostavljene signale (zvučne i vidljive) koji označavaju njegovu glavu i rep . Pored toga, na mnogim železnicama svaki voz dobija određeni broj, što omogućava da se razlikuje od drugih vozova. Vlakovi uključuju i lokomotive bez vagona, motorna vozila i specijalni samohodni vozni park (npr. Vagoni i nevezivi tipovi vagona) koji se šalju na izvlačenje i imaju instalirane signale. Disciplina koja proučava vozove i pitanja vezana za njihovo kretanje naziva se vučom vlakova.

Iako je tradicionalno reč „voz“ bio povezan sa železničkim saobraćajem, pojavio se mnogo ranije od prvih parnih lokomotiva (1804). Tako, prema Dahlovom rječniku, riječ "vlak" potječe od riječi "putovanje" i izvorno je značila niz kolica koja se slijede jedni za drugima - u tom smislu, riječ je sačuvana, posebno u izrazu "vjenčani vlak" .

U budućnosti, sa razvojem železničkog saobraćaja, počela je da se primenjuje reč „voz“. U istom Dahlovom rječniku može se naići na takvu definiciju: „Željeznički voz - koliko je lokomotiva sretno, ili što je povezano, u jednu cjelinu.“ Definicija uključuje i grupu međusobno povezanih automobila - vlak.