Drugi vojni modeli 3D

3D modeli » Military 3D Models » Other Military

Prikaz sve 5 rezultata

Ostali vojni modeli 3D na Flatpyramid.

Vojska je kolektivni koncept, koji se shvata kao čitav skup sredstava oružane prinude, koji su dostupni državnim i drugim subjektima međunarodne politike za ostvarivanje svojih stranih i domaćih političkih ciljeva.

U širem smislu, vojna moć je sposobnost subjekta međunarodnih odnosa da utiče na druge subjekte i međunarodnu situaciju pokazujući svoje vojne sposobnosti (indirektno) ili koristeći svoj arsenal sredstava oružanog nasilja. Može se koristiti i za zaštitu društva (ljudi, države, itd.) I za projiciranje njegove političke volje izvana; kako u obliku direktnog uključivanja tako iu obliku potencijalne prijetnje.

Vojna snaga ujedinjuje oružane snage, druge državne organe i vojne organizacije koje su stvorili državni ili politički subjekti i društveni pokreti. Akumulirajući u sebi čitav politički, ekonomski, tehnički, društveni i duhovni potencijal zemlje, predstavlja kompleksno strukturiran sistem u kojem vojne organizacije i državne institucije igraju ulogu povezivanja.

Ostali formati datoteka vojnih 3D modela: 3ds max x lwo ma mb obj