Artillery 3D Models

Prikazano 1-24 157 od rezultata

3D Modeli artiljerijskih projektila za 3d modeliranje i renderiranje nisko poli grafike za igre, simulacije i animacije.

To je jedna od tri najstarije grane oružanih snaga, glavna udarna snaga kopnenih snaga modernih oružanih snaga. Ima raznovrsnu klasifikaciju prema svojoj borbenoj misiji, tipovima sistema naoružanja i organizacionoj strukturi. Njegov kalibar 105 mm i veći ima mogućnost upotrebe hemijske i biološke municije, a budući da je kalibar 152-155 mm u stanju koristiti taktičku nuklearnu municiju. Uključuje puške, haubice, minobacače, bestrzajne puške, borbena vozila, protivtenkovske vođene rakete i rakete; artiljerijska i puščana municija; artiljerijska vozila - traktorske i gusjenične traktore i druge; Uređaji za kontrolu vatre; sredstva za obavještajnu i vatrenu podršku; sve vrste malog oružja, bacača granata.

Osim toga, pojam „artiljerija“ koristi se za označavanje vrste trupa, kao i nauku o uređaju, projektovanju, proizvodnji i radu takvog oružja, njihovim borbenim svojstvima, metodama gađanja i borbenom korištenju.