Artillery 3D Models

Prikazivanje 1-24 rezultata 157-a

3D Modeli artiljerijskih projektila za 3d modeliranje i renderiranje nisko poli grafike za igre, simulacije i animacije.

To je jedan od tri najstarija roda oružanih snaga, glavna udarna snaga kopnenih snaga modernih oružanih snaga. Ima raznoliku klasifikaciju prema svojoj borbenoj misiji, vrstama naoružanih sistema i organizacionoj strukturi. Kalibar je 105 mm i veći, ima mogućnost upotrebe hemijske i biološke municije, a budući da je kalibar 152-155 mm u stanju da koristi taktičku nuklearnu municiju. Uključuje pištolje, haubice, minobacače, nepovratne puške, borbena vozila, protutenkovske vođene rakete i rakete; artiljerijska i puščana municija; artiljerijska vozila - traktori na točkovima i gusjenicama i drugi; uređaji za kontrolu požara; sredstva obavještajne i vatrene podrške; sve vrste lakog oružja, bacači granata.

Pored toga, termin „artiljerija“ koristi se za označavanje vrste trupa, kao i nauku o uređaju, dizajnu, proizvodnji i radu takvog oružja, njihovim borbenim svojstvima, načinima gađanja i borbene upotrebe.