Spaceship Interiors 3D Modeli

3D modeli » Vozila 3d Modeli » svemirske brodove » Spaceship Interiors

Nema proizvoda su nađene vaš izbor.

Unutrašnjost svemirskog broda obično je opremljena sistemima za održavanje života i kontrolom leta i dizajnirani su za život, rad ili druge aktivnosti jednog ili više ljudi u svemiru.

U modernom pogledu na svemirski brod nazivaju se posade i orbitalne stanice sa ljudskom posadom.

Svemirski brodovi su dizajnirani da isporuče jednog ili više ljudi u svemir, da izvrše potrebne zadatke i bezbedno vrate posadu na Zemlju.

Interijeri orbitalnih stanica su dizajnirani za dugoročno zadržavanje u orbiti ljudi sa ciljem provođenja istraživačkih, tehničkih i drugih poslova.

Svemirske letjelice sa ljudima mogu biti kontrolisane od strane posade, operatera zemaljskih kontrolnih centara ili sistema za automatizaciju. Trenutno se, u pravilu, koristi kombinacija sve tri metode kako bi se maksimizirale prednosti i eliminisale mane svakog pojedinačnog metoda.